Privatperson

Vi har det som krävs för en lyckad renovering av kök, badrum, mindre projekt eller en mer omfattande renovering av ditt hem i Stockholm. Vi hjälper dig hela vägen från planering till slutbesiktning för att göra din vision till verklighet.
Hos oss är du i trygga händer. Vi har en tydlig byggprocess som vi arbetar efter i varje projekt.
För oss är det personliga mötet viktigt. För att vi ska kunna vara lyhörda för dina önskemål får du samma kontaktperson från första kundbesök till slutfört arbete.

Badrumsrenovering

Köksrenovering

Vår Byggprocess

Hos oss är du i trygga händer. Vi har en tydlig byggprocess som vi arbetar efter i varje projekt:

Kontakt

Vid vår första kontakt bokar vi in ett besök på den tilltänkta arbetsplatsen så att du kan visa oss din vision på plats.

Kundbesök/hembesök

Vid kundbesöket utförs en genomgång av önskat utfört arbete och budget.

Offert

1-2 veckor efter kundbesöket mottages en offert via mail.

Accept offert

För att gå vidare till byggstart krävs ett godkännande av offert. Offert godkännes via mail.

Avtal

När vi mottagit ditt godkännande av offerten erhåller du ett avtal, Hantverksformuläret -14, och byggstart bokas.

Byggstart

Vid byggstart hålls ett uppstartsmöte på arbetsplatsen med projektledare och kund. Första delfakturan 30% mottages.

Byggprocess

Under byggprocessen hålls kontinuerlig kontakt. Avstämningsmöten hålls beroende på arbetets omfattning.

Slutfört arbete

När bygget börjar närmar sig sitt slut bokas en tid för slutbesiktning. Andra delfakturan 60% mottages.

Slutbesiktning

Vid slutbesiktning sker en genomgång av utfört arbete samt återlämning av nyckel. Tredje (sista) delfakturan 10%, med eventuella tilläggs-arbeten mottages.